Smava - pożyczki między ludźmi

Pomoc

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? - Zadaj je tutaj, na pewno niebawem na nie odpowiemy

Chcesz wiedzieć jak zarabiać w internecie? 

Zobacz dział Zarabianie w internecie

Data aktualizacji: 
środa, 1 Wrzesień, 2010

Smava - pożyczki między ludźmiMisja serwisu

Smava ma umożliwić ludziom pożyczanie pieniędzy między sobą bez pośrednictwa banku. Dzięki usługom serwisu, pożyczki takie mają być tańsze niż standardowe pożyczki bankowe.

Jak to działa?

Serwis Smava przeznaczony jest dla tych, którzy chcą pożyczyć pieniądze od innych (Pożyczkobiorcy), jak i dla tych, którzy chcą zainwestować i przeznaczyć swoje pieniądze na udzielanie pożyczek innym (Inwestor). Dla jednych i drugich jest to korzystny układ. Pożyczkobiorca może otrzymać pożyczkę taniej niż w przypadku kredytu udzielanego przez bank. Pożyczkodawca natomiast ma możliwość zarobienia na oprocentowaniu udzielanych pożyczek więcj niż zarobiłby np. inwestując w lokatę bankową.

Jeśli chcesz otrzymać pożyczkę

 1. Zarejestruj się w serwisie Smava (rejestracja jest bezpłatna). Na podstawie danych, które podasz w formularzu rejestracyjnym, Smava dokona oceny Twojej zdolności pożyczkowej i określi maksymalną kwotę, jaką możesz pożyczyć,
 2. Wydrukuj formularz zgłoszeniowy, podpisz go, dołącz druk zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów oraz kopię dowodu osobistego i wyślij do serwisu Smava w postaci skanu, faksu lub listownie,
 3. Po pomyślnej weryfikacji, możesz założyć Nowy Projekt Pożyczkowy (sam/a określasz wysokość pożyczki, okres spłaty, akceptowane oprocentowanie),
 4. Po sfinansowaniu Twojej pożyczki przez Inwestorów, zostanie ona przelana na Twoje konto Smava (każdy Użytkownik - Pożyczkobiorca ma swoje Konto Rozliczeniowe - nieoprocentowany wirtualny specjalny rachunek bankowy w Nordea Bank Polska (Konto Rozliczeniowe)),
 5. Smava pobiera prowizję w wysokości 1% kwoty pożyczki na każdy rozpoczęty rok pożyczki (zostaje ona potrącona przed przelaniem pożyczki na Twoje konto).
 6. Spłata pożyczki następuje w równych, miesięcznych ratach i będzie pobierana z Twojego konta rozliczeniowego ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym płatność jest wymagalna.

UWAGA: Obliczanie należnego podatku od czynności cywilno prawnych (od zawartych umów pożyczki) oraz od zysków kapitałowych i odprowadzenie go do właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na stronach umowy pożyczki.

Jeśli chcesz udzielić pożyczki

 1. Zarejestruj się w serwisie Smava (rejestracja jest bezpłatna),
 2. Wypełnij formularz, wydrukuj go i prześlij do serwisu Smava w formie skanu, faksu lub listu,
 3. Każdy Użytkownik - Inwestor na potrzeby działalności serwisu Smava ma swoje nieoprocentowane wirtualne subkonto bankowe w Nordea Bank Polska (Konto Rozliczeniowe). Przelej na nie kwotę, którą chcesz zainwestować (przychody z tytułu zwrotu pożyczek również trafiają na to Konto Rozliczeniowe),
 4. Wybierz Projekt Pożyczkowy, w który chcesz zainwestować,
 5. Określ kwotę, jaką chcesz zainwestować w dany Projekt Pożyczkowy.

UWAGA: Dochody osiągnięte z inwestycji pieniężnych podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, potocznie nazywanego podatkiem Belki. Podobnie jak w przypadku zysku z lokat bankowych, podatek ten wynosi 19% zysku z inwestycji. smava wypłaca inwestorom pełną kwotę odsetek. Dochody te muszą zostać wyszczególnione przez inwestora w jego osobistym zeznaniu podatkowym.

Czy to bezpieczne?

Smava dba o bezpieczeństwo zarówno Pożyczkobiorcy, jak i Pożyczkodawcy. Już od chwili rejestracji serwis  dba o ochronę danych osobowych swoich użytkowników. Prywatne dane, takie jak imię nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu są zastrzeżone tylko do wiadomości pracowników smavy.

Bezpieczeństwo Inwestorów (Pożyczkodawców) jest gwarantowane poprzez:

 • Konieczność weryfikacji użytkowników serwisu,
 • Możliwość wyboru Pożyczkobiorców, z którymi Inwestor chce zawrzeć umowę,
 • Wszystkie transakcje w Smava dokonywane są za pośrednictwem konta bankowego serwisu. Jeśli chcesz zainwestować (pożyczyć komuś pieniądze), wpłacasz daną sumę na konto serwisu Smava. Tak samo jest w przypadku spłaty pożyczki. Dzięki temu zabiegowi zwiększa się bezpieczeństwo transakcji.

Ile to kosztuje?

 • Przelew weryfikacyjny Pożyczkobiorcy kosztuje go 15 zł,
 • Serwis Smava pobiera od Pożyczkobiorcy 1% wartości udzielonej pożyczki.
 • Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku opóźniania płatności przez Pożyczkobiorcę: 50 zł po 14 dniach opóźnienia, 100 zł po 30 dniach opóźnienia.

Ile możesz pożyczyć?

Wartość Projektu Pożyczki musi zawierać się przedziale od 100 zł do 100 000 zł.

Kto może zostać użytkownikiem serwisu Smava?

Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem serwisu smava, należy spełnić następujące warunki:

 • Inwestor musi mieć ukończone 18 lat, musi posiadać konto bankowe w Polsce oraz adres zameldowania w Polsce,
 • Pożyczkobiorca musi mieć ukończone 18 lat, nie figuruje na listach niesolidnych dłużników (Infomonitor, BIK, ZBP, KRD), przyznany przez serwis Smava rating pożyczkowy wynosi minimum H, posiada konto bankowe w Polsce, adres zameldowania w Polsce, regularne i potwierdzone dochody.

Podsumowanie

Serwis Smava działa od 2007 roku. Początki przedsięwzięcia miały miejsce w Niemczech, od stycznia 2009 roku działa także w Polsce. Zaufanie wzbudza przede wszystkim proces weryfikacji użytkowników (szczególnie Pożyczkobiorców) - został on wykonany przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej), Smava jest jedynym serwisem pożyczkowym korzystającym z takiego rozwiązania. Ilość formalności związana z rejestracją w serwisie jest trochę przytłaczająca - ale jest to jedyny sposób na maksymalizację bezpieczeństwa użytkowników. 100% gwarancji na bezproblemowy przebieg transakcje serwis udzielić nie może, ale jak głosi "mądrość ludowa" - nie ma zysku bez ryzyka.

Kategoria aukcji: